Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tiltak for å hindre gjennomkjøring

Annet
2021-05-20 10:53 (#72473)
Besvart Besvart

Adresse: Nøkken 1

Kart

I gata der jeg bor, Nøkken, er trafikken økt betraktelig på få år, ikke minst meg flere fotgjengere som følge av økt befolkning i området og mange barn som velger å gå til Workinnmarka skole på denne vegen. Nøkken har eksistert i 20 år, er en smal veg med svinger i hver ende og eiendommene er trange med carporter som gir lite oversikt over trafikkbildet. Tross innsnevring av vegen på en kort strekning er det mange som kjører for fort etter forholdene. Nå opplever vi et generasjonsskifte i gata med flere barnefamilier og små barn som skal leke i området, og oppholder seg også i gata ikke minst med sykkel. Mange i nabolaget opplever at trafikksikkerheten er blitt dårligere.  Jeg formidler dette på vegne av flere, med et ønske om at kommunen vurderer ytterligere tiltak for å bedre trafikksikkerheten: hindre gjennomkjøring med fartshump eller bom er to muligheter, som fortsatt vil sikre tilgang for utrykningskjøretøy. Gata er åpen i begge ender og en sperring av gjennomkjøring vil redusere trafikkbelastningen, bedre sikkerheten og fremme gatemiljøet.  Ser frem til en tilbakemelding på dette. 

Kommentar fra kommunen:

Hei Morten.

Takk for din henvendelse. Jeg sender saken til Byutvikling veg så de får sett på dette.

Vennlig hilsen
Linda, Servicetorget