Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilstopping av sluk og rør

Annet
2020-06-17 10:25 (#65992)
Besvart Besvart

Adresse: Kveldrovegen 7, 9007Tromsø

Kart

Sluken ved stolpen er fullstendig tilstoppet og det samme tror jeg røret under innkjørselen er. Jeg er blitt 80 år og er ikke lenger i stand til å stake opp sjøl.
På nordsida er jeg nabo til kommunens snødeponi. jeg har i vår i en periode daglig måttet måke/tømme grøfta fra garasjen til gata. Gulvet i garasjen har stått under vann. Snødeponiet har ingen "egen" avrenning, men tar veien inn over tomta mi. Det bør grøftes langs Kveldrovegen og deponiet bør få egen sluk.
Kommunens plass er nå forsøpla av diverse, det ser trasig ut og kan umulig være "Miljøbyen Tromsø" verdig. Jeg ber dere ta ei befaring og rette på forholdene nevnt over.

Kommentar fra kommunen:

Hei,

Takk for henvendelsen din! Saken din videresendes Bydrift.

Med hilsen

Anne, Servicetorget