Disse vegene er mørke på grunn av arbeidet ved Borgtun skole der entreprenøren oppgraderer og erstatter koblingsskap og strømforsyning i forbindelse med graveprosjektet.