Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Snødeponi

Brøyting
2020-02-05 17:46 (#63137)
Besvart Besvart

Adresse: Kvamstykket 2

Kart

Den entreprenør som brøyter innkjørselen til hvit flermannsbolig, Kvamstykket 7, med en Volvo L90H deponerer snø i øst på den lille del av mark som ikke er bygget på Kvamstykket 2-4 (200/771). Deponiet er ikke omsøkt, tegnet inn eller tidligere vært i bruk og er lite egnet grunnet at den kommunale avløpskummen på motsatt side veien er høyere enn terrenget. Den lille grøften som fans ble attpåtil fjernet /asfaltert over i forbindelse med etablering av nybygg og garasje på 200/771. Det i kombinasjon med at nevnte avløpskummen sin plassering i terrenget fremdeles ikke er utbedret av kommunen førte til at vann flommet over veien og en akutt utrykking av Bydrift denne vinter.

Risiko for at det vil dannes store vannmengder ved mildvær er også tatt opp i e-post av 12. februar 2017 som svar på nabovarsel til utbygger v/ Arkitekt Amundsen vedr. utbygging av 200/771. I pkt. 4 stilles spørsmål ved å tillate nærmere plassering mot vei enn veiloven (både eldre og nyere) tillater. Dette ble ikke tatt til etterretting uten utbygger fikk hos kommunen tillatelse til dispensasjon for fortetting.

Det bes opplyst hvilke forebyggende tiltak kommunen har planlagt å iverksette nå i nær fremtid for å håndtere den alt mer voksende snødeponi på 200/771 og kommende mildvær som risikerer å medføre skader på eiendommene på motsatt side veien.

Kommentar fra kommunen:

Hei

Takk for henvendelsen din.

Videresender din henvendelse til Bydrift.Ha en fin dag.

Hilsen

Sylvi
Servicetorget