Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolevei krysser hovedvei

Annet
2022-09-09 09:42 (#80131)
Besvart Besvart

Adresse: Austeinvegen 1

Kart (69.59912534381961, 18.040162324905396)

Skolebarn i Austeinvegen krysser hovedveien på tur til skolen. Disse barna får ikke skoleskyss. Det finnes ikke fotgjenger overgang her, fartsdump eller noe. Det er 50-sone, men mange kjører veldig fort i dette området. Det er blant annet to førsteklassinger som krysser veien her. Utrygt

Kommentar fra kommunen:

Takk for din henvendelse.

Det pågår nå et trafikksikker skoleprosjektet hvor det har blitt gjort analyser av barns skoleveg innenfor hver enkelt skolekrets innenfor bybussområdet, og kommunen har vært i dialog med skole og FAU. Dette har gitt grunnlag for å prioritere fysiske trafikksikkerhetstiltak på skolevegene, slik at de punktene med høyest risiko blir utbedret først. På tenktromso.no kan du finne mer informasjon om dette, og flere andre spennende prosjekter.

Videre vil det også gjøres et arbeid med å analysere og prioritere tiltak på skolevegene til barneskoler i distriktet. Distriktskolene er like viktige som byskolene da alle barn bør ha en trygg skoleveg. Det er viktig at kommunen får utarbeidet en trafikksikkerhetsanalyse før det igangsettes større trafikksikkerhetstiltak på skoleveger slik at sammenhengen i tiltakene blir bedre. Det er også viktig at det lages en prioriteringsplan med hensyn på trafikksikkerhetsbehov.


Ha en fin dag! 😊

---
Hei Beate,

Takk for din henvendelse. Jeg sender saken til Byutvikling byplan.

Vennlig hilsen
Linda, Servicetorget