Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Innsendt av: Øivind Brede Benjaminsen

redusering av fartsgrense

Trafikkskilt
2021-09-15 14:19 (#74084)
Besvart Besvart

Adresse: ullstindvegen 893

Kart

Hei,

På Vågnes/Skittenelv, FV 864 er det et ønske om å få redusert fartsgrensen. Gjelder stekningen fra før skittenelv skole til der 80 sonen begynner etter skittenelv camping. Dette er en strekning på ca 4 km.
I høst har det begynt rekord mange barn på Skittenelvskole i 1 klasse. Halvparten av klassen bor nord om brua mot Oldervika. Dette gjør at hovedveien i dag er primærvei for mange barn, når det kommer til lek, lære å sykle og gå på besøk til hverandre. Barnehagen her ute har venteliste, så det blir ikke færre barnefamiler på Vågnes/Skittenelv. I dag er hele denne strekningen 60 km sone, og ønsker å få redusert dette til 50. Veien har gatelys, men ingen gang/sykkelsti og den er smalere enn normalt, samt i veldig dålig stand, uoversiktelig, hullete, telehiv og smal. I tillegg er det tungtrafikk langs veien, det er sauer, hester og rein. Bebyggelsen langs store deler av denne strekningen er i tilknytning til hovedvei, og er ikke i så måte skjermet.
For å sikre barn og barnefamilier som benytter hovedveien til gange/sykkel, bør fartsgrensen reduseres slik at dette kan gjøres på en trygg og forsvarlig måte.
Det er heller ikke skiltet godt nok at det kommer skole på skittenelv, ved Steinnes Marina.
Det er flere og flere barnefamilier som søker ut av Tromsø sentrum, og med tanke på utbygging på Skjelnan, Movika, Tønsnes og på Vågnes/Skittenelv, er det bare ett spørsmål om tid før det etablerer seg flere her ute. Derav bør også fartsgrensen senkes både for vi som bor her idag, men også fremtidige barn.

Kommentar fra kommunen:

Hei,

Dette er en fylkesvei, og derfor ikke noe kommunen kan gjøre noe med.

Du kan imidlertid kontakte Troms og Finnmark fylkeskommune vedrørende dette. De har telfon 77 75 50 00.

Med hilsen

Anne, Servicetorget