Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Manglende tilrettelegging

Fortau/gangstier
2019-08-11 07:42 (#58500)
Besvart Besvart

Adresse: Bjørnøygata/mellomvegen 1
Kart (69.6392410580528, 18.92968612963182)


Har over flere år opplevd flere farlige situasjoner i krysset mellom bjørnøygata og mellomvegen. Problemet er ikke som billist, men som myk trafikant. Gangfelt i bjørnøygata avsluttes øverst i bjørnøygata og myke trafikanter blir tvunget ut på veien og rett inn i et kryss som er både uoversiktlig og som har merket økt trafikk de senere år. Om man har barnevogn, er bevegelseshemmet eller har utfordringer knyttet til bevegelighet/balanse må man uforholdsmessig langt opp i krysset før man kan krysse gaten over til tilrettelagt gangvei i mellomvegen. Det ferdes mye mennesker her hele året og dette har også økt pga turisme samt et større fokus på miljø og helsegevinst. Dette medfører økt trafikk av myke trafikanter og flere uoversiktlige situasjoner. Bussrute 37 har også nylig fått ny kjørerute opp bjørnøygata til mellomvegen som kan skape et mer utfordrende trafikkbilde og da særlig på vinteren når det er glatt. Pga kryssets utforming vet jeg av egenerfaring at det er lett for myke trafikanter å skli litt ut på veien grunnet dårlig tilrettelegging og helling øverst i krysset, noe som kan potensielt skape alvorlige hendelser med død som ytterste konsekvens. Ønskes at det tas en vurdering av mulighetene for utbedringer for myke trafikanter i dette krysset.
Kommentar fra kommunen:

Hei Tor-Harald,

Takk for en grundig og forklarende henvendelse, jeg videreformidler den til byutvikling slik at dette blir vurdert.

Ha en fin dag og uke :-)

Mvh

Chatrine
Servicekonsulent
Servicetorget