Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krysset Barduveien-Holtveien

Fortau/gangstier
2021-09-24 09:49 (#74224)
Besvart Besvart

Adresse: Holtveien 22

Kart

Krysset Barduveien-Holtveien

Både Barduveien og Holtveien har mange myke trafikanter, men ingen tilrettelegging for disse i form av eksempelvis trafikklys, skilting eller fotgjengerovergang(er) der veiene krysser hverandre. Nå er det i tillegg etablert busstopp nær krysset som barn helt ned i de yngste aldersgruppene forutsettes å benytte. Spesielt om morgen og ettermiddag er trafikksituasjonen kaotisk og helt uholdbar, spesielt for de yngste. Mandag 20/9 – under forholdsvis moderate vindforhold kunne det i tillegg observeres at ikke bare ett, med to av de ganske massive, provisoriske skiltene som er satt opp ved krysset/bussholdeplassen blåste over ende og deiset i bakken der store og små skal ferdes. Det er dagslys og snøfritt nå. Hva skjer når mørket kommer, og brøytekanter vokser opp?

Tromsø kommune tar på seg svært et stort ansvar ved å la dette veikrysset fungere slik det nå gjør. Ikke vent til det skjer en ulykke! Det må handles umiddelbart!

Kommentar fra kommunen:

Hei,

Takk for din henvendelse!

Jeg videresender dette til Byutvikling/ trafikk.

Med hilsen

Anne, Servicetorget