Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Innsendt av: Knut B Olsen (Tidl prosjektleder Tromsøpakke 2)

Graveaerbeider for to-tre år siden ifm Fornyelse VA Mortensnes

Hull i vegbanen
2021-05-31 07:22 (#72660)
Besvart Besvart

Adresse: Styrmannsvegen 2 X DamsvegenXSkihytta

Kart (69.68736232829909, 18.95004375222025)

Trassen fra Styrmannsvegen og nordover i forlengelse av Dramsvegen ble gravd opp ifm legging av vannledninger og kabeltraseer. Det er også flyttet en trafo ut av Styrmannsvegen 2 og inntil Dramsvegen med mye graving i vegtraseen.
Ingen av arbeidene har resultert i ferdigstilling av vegbanen som fremstår som meget krakelert, hullete og med store partier uten asfalt. Har selv fyllt i de største hullene med masser fra veg og grøft, men det trengs noe bedre masser i påvente av endelig ferdigstilling av VA-prosjektet om noen år. Det skal også settes ned en overvannssluk her. Store vannmengder fra vegen til Skihytta har vasket ut denne og grus og slam er deponert nede på tomta rundt trafoen. Beboeren nord for Sturmannsvegen 2 fikk fylt kjelleren med vann på grunn av dette.
Anbefaler at vegen til Skihytta utbedres med bedre tverrfall slik at vannet renner ut i terrenget og ikke nedover i vegbanen og at det legges på kald/fresasfalt i oppgravet parti uten asfalt som avrettes og komprimeres godt.

Kommentar fra kommunen:

Hei Knut,

Takk for henvendelsen, og i tillegg en grundig beskrivelse av situasjonen slik den er i dag. Jeg sender saken over til Vann og Avløp som har prosjektet slik at de får sett på dette.


Ha en fin dag :-)

Mvh

Chatrine
Servicekonsulent
Servicetorget