Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gangfelt Mellomveien

Trafikkskilt
2022-05-13 12:59 (#78421)
Besvart Besvart

Adresse: Mellomvegen 135

Kart
Saksbilde

Gangfeltet ved Mellomvegen 135 må muligens være byens farligste. En støyskjerm er satt opp slik at den er lenger ute i gata enn fortauskanten. Dermed har ikke gående mer enn 3-4 meter sikt nordover Mellomvegen og må gå 1 meter ut i vegen før de ser om det kommer biler. På samme måte ser ikke bilførere om det står gående på fortauskanten før de er 3-4 meter fra fotgjengerfeltet. Dette er ikke i henhold til Statens vegvesens håndbok 270 (Gangfeltkriterier). Der står det at sikten skal være 1,2 x stopplengden (25 m for en fartsgrense på 30 km/t).
For noen år siden ble skiltene som skiltet gangfeltet til alt overmål fjernet, og jeg trodde da at gangfeltet skulle avvikles på grunn av den katastrofale siktsituasjonen. Men hver vår blir sebrastripene i vegbanen likevel malt opp på nytt og fotgjengerne fortsetter å krysse vegen med den svært høye risikoen det innebærer.
Her bør gangfeltet avvikles. Hvis det må være der bør enten støyskjermingen fjernes/flyttes, eventuelt bør fortauskanten flyttes fram i kjørebanen slik at 25 m sikt oppnås. Og skiltingen av gangfeltet må på plass igjen.

Kommentar fra kommunen:

Hei, takk for henvendelsen. Jeg videresender din melding om skilting m.m. til Byutvikling/Trafikk. Med vennlig hilsen Laila, Servicetorget