Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fortsatt manglende skilting på gangfelt

Fortau/gangstier
2019-10-23 15:12 (#60149)
Registrert Registrert

Adresse: Sivert Tobiesens gate 1

Kart (69.64040679860649, 18.939009806998683)

Ser det har vært meldt inn 2/5 og 22/8 om dårlig markert gangfelt fra Sivert Tobiesens gate og over Strandveien, en veldig trafikkert vei.

Det mangler fortsatt skilting og markering på vei. Dette gangfeltet brukes ofte av barn og flere nestenulykker har vært observert. Det er nå også mørkt, og med biler som ikke nødvendigvis holder fartsgrense og barn som ikke klarer og bedømme avstand og fart skaper dette farlige situasjoner.

Kommentar fra kommunen:

Hei

Takk for di henvendelse.

Kommunen har gjennomført befaring av nevnte gangfelt, og vurderer at krysningspunktet ikke er tilstrekkelig med hensyn på trafikksikkerhet. Det var kun skilt på en side av vegen, gangfeltet er ikke oppmerket og det mangler videre gangarealer eller ventearealer på vestsiden av Strandvegen. Gangfelt er hovedsakelig et fremkommelighetstiltak for de gående, og ikke et sikkerhetstiltak. Tiltaket vil derfor ofte også kreve andre tiltak for å sikre gangfeltet, det er også et krav at det skal være videre gangarealer på begge sider av krysningspunktet.

Det ble vurdert at det ene gangfeltskiltet som var her burde fjernes med hensyn på trafikksikkerheten, og at nye gangfelt på Strandvegen bør vurderes gjennom prosjektet for oppgradering av Strandvegen. Du kan lese mer om prosjektet her: https://tenktromso.no/tiltak/sykkelveg-med-fortau-langs-strandvegen/.

Begge henvendelsene du viser til har blitt besvart på mail til de personene som har sendt inn saken.


Ønsker deg en fin dag.


Med vennlig hilsen

Regine Møkleby/ Byutvikling