Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Innsendt av: Mario Larsen

Farlig kryss for gående og syklende.

Fortau/gangstier
2019-09-06 11:53 (#59097)
Besvart Besvart

Adresse: Prost Schielderups gate 11

Kart

I krysset Prost Schielderups gate og Bekkevollvegen mangler det fotgjengerovergang. I dette krysset har jeg selv opplevd og selv sett flere nestenulykker mellom biler, fotgjengere og syklister. Det er spesielt når man skal ned Prost Schielderups gate (til byen) at det er farlig å krysse Bekkevollvegen, ettersom Prost Schielderups gate 11 har et høyt gjerde rundt tomten som gjør at bilene ikke ser gående og syklende før de nesten er ute i veibanen.
Her bør det ikke bare settes opp fotgjengerovergang, men rødmalt sykkelovergang med tilhørende vikepliktskilt for syklister, ettersom Prost S gate binder sammen sykkelfeltene i Kirkegårdsvegen(bakken) med den nye gang og sykkelvegen langs Chr. VIIs gate (Coop Extra Elverhøy) og videre mot Giæverbukta.

Så for å kunne få et sammenhengende trygt sykkel- og gangnett fra byen til Giæverbukta bør en fotgjengerovergang eller sykkelovergang i dette krysset prioriteres.

Kommentar fra kommunen:

Hei.

Takk for din henvendelse.

Videresender din henvendelse til Seksjon for Byutvikling/Veg så vil de se på dette.


Hilsen
Sylvi
Servicetorget