Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Blokkering av kjørefelt

Forsøpling
2019-12-05 11:26 (#61584)
Besvart Besvart

Adresse: Conrad Holmboes veg 1

Kart
Saksbilde

Utbygger Norbygg AS på storhaugen har deponert et stort skilt og annet skrot i veibanen ovenfor bygge tomten. Dette medfører at Conrad Holmboes vei snevres inn til et kjørefelt like ved krysset til Clodiusbakken. Biler benytter fortauet til passering når de møtes her. Kan kommunen tak kontakt med utbygger å få fjernet skilt og skrot slik at det kan opprettholdes 2 kjørefelt også når det snør.

Kommentar fra kommunen:

Hei - takk for henvendelsen. Jeg videresender til Byutvikling/Veg. Med hilsen Laila, Servicetorget


Her har Conrad Holmboes veg tidligere munnet ut med en traktform som har vært hele 30 m bred mot Clodiusbakken. I forbindelse med nybygget tilpasses vegen til reguleringsplan der den skal være sju meter bred ut mot krysset. Skiltet står så vidt jeg kan se utenfor både ny og gammel veglinje, mens betongfundamentet til port og byggegjerde ser ut til å stå på området som tidligere har vært asfaltert som en del av vegen, og ikke lenger skal være veg.

Når vegen nå er snevret inn er det selvsagt viktig at gjenværende vegbredde brøytes godt, så vi snakket har med utbygger som vil følge med på at det ikke samler seg for mye snø på utsiden av gjerdet.

Mvh Kjell, Byutvikling/veg