Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Anleggsvirksomheten mellom Vestre gate 20 og 22 og Parkgata samt autovernet i Dr Lies gate

Annet
2020-09-02 14:46 (#66992)
Besvart Besvart

Adresse: Parkgata 14 og Dr Lies gate 2 og 4

Kart

3 saker:

1. Det er lagt opp en stor gravhaug utenfor anleggsgjerdene ved Parkgata 14 som hindrer ferdsel gjennom Håkon den gamles gate og også gjennom gangveien i Kongsparken. Anleggsarbeidet har også bredt seg ut i Kongsparken. Jordhaugen må bort!

2. Hvor lenge skal Parkgatas nedre løp være stengt i forbindelse med anleggsarbeidet? Dette er i prinsippet eneste adkomstvei med bil til oss som ligger i forbindelse med det nedre løpet. (Stikkveien i søndre ende er skiltet med motorkjøretøy forbudt)

3. Autovernet i Dr Lies gate (fortsettelsen av Parkgata) ovenfor Mellomveien 1a og 1b er deformert, knekt og i ferd med å rase ut. Autovernet må byttes ut og fundamenteringen må utbedres. Vi som bor i ovennevnte adresser frykter at biler hvert øyeblikk kan rase utfor og inn i stua. Forholdet er meldt om flere ganger også med fotodokumentasjon, men uten at det er gitt noen form for respons.

Kommentar fra kommunen:

Hei,

Takk for henvendelsen din!

Jeg kan ikke gi deg noen konkrete svar på spørsmålene du stiller her. Jeg videresender imidlertid saken din til Byutvikling.

Med hilsen

Anne, Servicetorget