Kartpunkt
Større kart
  • Ny Ny
  • Registrert Registrert
  • Besvart Besvart

Registrerte henvendelser siste 7 dager


Saksliste
StatusDatoHenvendelseAdresse
Ny 2019-01-17 Mørkt gatelys Fembøringen 2
Ny 2019-01-17 Brøyting Mackbratta7
Ny 2019-01-17 Fjerning av snødeponi i kryss Conrad Holmboes veg 14
Ny 2019-01-17 Mangel av gangfelt Strandvegen 102D
Ny 2019-01-17 Fylkesveg 53 Tønsvikvegen 171
Besvart 2019-01-17 Snøbrøyting på fortau. Nordpolvegen 16
Besvart 2019-01-17 Brøyting Bjørnøygata 26
Besvart 2019-01-17 Lyskryss ute av drift og snødeponi Stakkevollvegen 55
Besvart 2019-01-16 Krysset ut til motorvei på Storelva nedfor butikken coop Storelva 1
Besvart 2019-01-16 To mørke gatelys Planetvegen 1
Besvart 2019-01-16 Manglende gatelys Ropnesvegen 71
Besvart 2019-01-16 Brøyting så man kommer inn på gangfeltet Strandvegen 1
Besvart 2019-01-16 kkelveien Tromsøbrua 1
Besvart 2019-01-16 Kjøring av store maskiner i innkjørsel ved tømming av deponi Hummervegen 11, 9104 Kvaløya
Besvart 2019-01-16 Snødeponi vil kunne hindre brannbil Stranden 35 Borettslag, Tomasjordnes 153
Besvart 2019-01-16 Øvre Bekkevollvegen Bekkevollvegen 39
Besvart 2019-01-16 Uoversiktlig gang- og sykkelvei Hovedvegen Kvaløysletta 1
Besvart 2019-01-16 Mørk gatelysarmatur X Fergeveien/Carl Bertheussens vei 1
Besvart 2019-01-16 Slettavegen-Blomlivegen Blomlivegen 1
Besvart 2019-01-16 Dårlig brøyting i Askeladdsvingen Askeladdsvingen 1
Besvart 2019-01-16 Mangler gatelys Ersfjordvegen 134
Besvart 2019-01-15 lagring av sne i vegkryss borgensvingen 1-100
Besvart 2019-01-15 Farlig skiltplassering Båtsmannsvegen 1
Besvart 2019-01-15 Uoversiktlig kryss pga brøyteskavel Båtsmannvegen 1
Besvart 2019-01-15 Dype Veslefrikvegen 1
Besvart 2019-01-15 Brøyting av vei Tomasjordnes 33 - 90
Besvart 2019-01-15 Brøyting Tomasjordnes Tomasjordnes 1
Besvart 2019-01-15 Snømengder i kryss Borgensvingen 33
Besvart 2019-01-15 Smal vei, snø i innkjørsler Perstien 1
Besvart 2019-01-15 Trælete kjøreforhold Muslingvegen 1
Besvart 2019-01-15 Brøyting Ringveien 1
Besvart 2019-01-15 Mørke gatelys Kjoselvmoen 1
Besvart 2019-01-15 Gimleveien/stakkevollvegen Gimlevegen 2
Besvart 2019-01-15 Brøyting ved kryss. Farlige situasjoner oppstår SLETTAVEGEN 1
Besvart 2019-01-14 Pære må skiftes SENJAVEGEN 24
Besvart 2019-01-14 Fortau ikke brøytet på 3,5 uker SENJAVEGEN 1
Besvart 2019-01-14 Brøyting gang og sykkelvei Kvaløyvegen 1
Besvart 2019-01-14 Avslåtte gatelys ARNTJORDET 1
Besvart 2019-01-14 Snødeponi NYGÅRDVEGEN 1
Besvart 2019-01-14 Fjerne snødeponi Mølneringen 3
Besvart 2019-01-14 Fjerne snødeponi på friareal mellom Rundvannet 138 og 139 Rundvannet 138-139
Besvart 2019-01-14 Sti ned til bussholdeplass. Nymohagen 35
Besvart 2019-01-14 Mørkt gatelys SALARØYVEGEN 1
Besvart 2019-01-14 Gående og syklende presses ut i veibanen grunnet manglende brøyting av gang- og sykkelveske på Kv ... Kvaløyvegen 1
Besvart 2019-01-14 Brøyting utenfor veien OPALVEGEN 2 (nordsida)
Besvart 2019-01-14 Farlig skolevei-HASTER!! TROLLBAKKEN 1
Besvart 2019-01-14 Godt arbeid! Fembøringen 19-29
Besvart 2019-01-14 Snøhaug Ryllikvegen/Tirilbakken Ryllikvegen 11
Ny 2019-01-14 test ignorer SOLSTRANDVEGEN 1
Ny 2019-01-14 test ignorer SOLSTRANDVEGEN 430
Besvart 2019-01-14 Gullsmedjordet Solligården 1
Ny 2019-01-14 test ignorer VEGAVEGEN 1
Besvart 2019-01-14 Mørke gatelys fra Sollielva til Solligården Solstrandvegen 430
Besvart 2019-01-14 Dårlig sikt i granveien GRANVEGEN 1
Besvart 2019-01-14 Store menger snø på KIRKEGÅRDSVEGEN 1
Besvart 2019-01-14 Snart fare for liv og helse Fembøringen 19-29
Besvart 2019-01-14 Svar til Servicetorget Gråtindveien, Kalvedalsv, og hele feltet 1
Besvart 2019-01-14 Vi (naboene) ønsker at snøen ryddes lengre inn i skogen, det pleier å bli kjørt lengre inn til v ... STALHEIMVEGEN 21
Besvart 2019-01-14 Stengt gang/sykkelsti pga snødeponi Grønlivegen 15
Besvart 2019-01-14 Busstrase Slettaelva- Einevegen Einevegen 1
Besvart 2019-01-14 Manglende gatelys Holtvegen 34
Besvart 2019-01-14 Bortkjøring av snødepo FRIHETSVEGEN 18
Besvart 2019-01-14 Defekte gatelys på Larseng Larseng 1
Besvart 2019-01-14 Gimleveien/stakkevollvegen Gimlevegen 2
Besvart 2019-01-14 Utvidelse av veien Askeladdsvingen 11
Besvart 2019-01-14 Beboere fyller kjørebane med snø VIERRINGEN 8
Besvart 2019-01-13 2 slukne gatelys Åsvegen 29 og 31
Besvart 2019-01-13 Barneskole ‘drop-off’ Ekornvegen, Hamna 1
Besvart 2019-01-13 Fjerne snødeponi Storsteinnesvegen 1a
Besvart 2019-01-13 Høye brøytekanter ÅSLANDVEGEN 1
Besvart 2019-01-13 Snødeponi må tømmes snarest Friggs veg 11
Besvart 2019-01-13 Snørydding Balsfjordgata 1
Besvart 2019-01-13 Ingen veilys på Arntjordet, og litt opp på Solstrandvn, ser det ut som. Arntjordet 7
Besvart 2019-01-13 Kun glo i lysarmaturet MUSLINGVEGEN 25
Besvart 2019-01-13 Fantastisk brøyting HAGEBYVEGEN 1
Besvart 2019-01-13 Dårlig brøyting gangfelt sandnessund brua Sandnessundbrua 1
Besvart 2019-01-13 innkjørdel TOMASJORDVEGEN 34
Besvart 2019-01-13 Sein brøyting BRATTBAKKEN 1
Registrert 2019-01-13 Saknar gangfelt. ØRNEVEGEN 1
Besvart 2019-01-13 Brøyting av gang felt. ØRNEVEGEN 1
Besvart 2019-01-13 Brøyting Skolevei Slettavegen 1
Besvart 2019-01-13 Fartsgrense Slettavegen 1
Besvart 2019-01-13 Snø lagring Slettavegen/Blomlivegen SLETTAVEGEN 1
Besvart 2019-01-13 Brøyting Slettavegen Kvaløysletta SLETTAVEGEN 1
Besvart 2019-01-12 Kai, Tromsøs beste brøyter HAGEBYVEGEN 1
Besvart 2019-01-12 Snødeponi går langt ut på veien Søremsveg 10
Besvart 2019-01-12 Fantastisk brøyting HAGEBYVEGEN 1
Besvart 2019-01-12 Snøbrøyting i hele feltet Gråtindveien, Kalvedalsv, og hele feltet 1
Besvart 2019-01-12 Fortau er ikke brøytet Turistvegen 29 - 41
Besvart 2019-01-12 Store issvuller ved utkjøring ved Uit Uit 1
Besvart 2019-01-12 Ikke brøytet Skjellvegen 7
Besvart 2019-01-12 snødeponi fullt fembøringen 19
Besvart 2019-01-12 Ploging SOMMERLYSTVEGEN 19
Besvart 2019-01-12 Brøyting ved kryss. Farlige situasjoner oppstår Slettaveien 1
Besvart 2019-01-12 Ikke vært brøytet på 3 døgn Langnesvegen 51
Besvart 2019-01-12 Det må brøytes tidligere i ukedagene enn 07.15 og i helgene Ishavsvegen 51
Besvart 2019-01-12 Brøyting ved innkjørsel Dramsvegen 94
Besvart 2019-01-11 Manglende siktlinjer pga av fulle snødeponi Myrvegen 17
Besvart 2019-01-11 Manglende/ødelagt gitter foran vannrør. Kråkebollevegen 35
Registrert 2019-01-11 Dårlig tilrettelegging rundt Gimle barnehage GIMLEVEGEN 1
Besvart 2019-01-11 Manglende brøyting Vestregata 80
Besvart 2019-01-11 Høy fart på hjullaster som brøyter Midtgårveien 20 C
Besvart 2019-01-11 Ekstremt høye brøytekanter EIDVEGEN 1
Besvart 2019-01-11 manglende skilt ved gangfelt Skippergata 1
Besvart 2019-01-11 Deponering av snø i veibanen skavåsen 2-6 9020 Tromsdalen
Besvart 2019-01-11 Manglende brøyting på parkeringsplasser. Verftsgata 1
Besvart 2019-01-11 Manglende bløyting Morildvegen 50
Besvart 2019-01-11 Honnør til Bydrift Skogåsvegen 1
Besvart 2019-01-11 Trafikkfare pga snømengder VIERRINGEN 1
Besvart 2019-01-11 Bortkjøring snødepot RUNDVANNET 138-139
Besvart 2019-01-11 Stort hull i vegbanen Strandveien Strandveien mellom Prix og Kirkvik 1
Besvart 2019-01-11 Varmekabler Strandgata 33 7-Eleven
Besvart 2019-01-11 ikke brøytet LILJEVEGEN 1
Besvart 2019-01-11 Brøyting av Toftvegen Langbølgen 17
Besvart 2019-01-11 Brøyting Finkavikhaugen FINKAVIKHAUGEN 1
Besvart 2019-01-11 Svært mangelfull brøyting Finkavikhaugen 1
Besvart 2019-01-11 Fullt snødepot, må tømmes snarest Fembøringen 27
Besvart 2019-01-11 Ikke brøytet Målselvgata 1
Besvart 2019-01-11 Manglende gatelys HORNSUNDVEGEN 1
Besvart 2019-01-11 Brøyting i Øvre Langbølgen Langbølgen 1
Besvart 2019-01-11 Brøyting Finkavikhaugen Finkavikhaugen 45
Besvart 2019-01-11 Brøytebilen glimrer med sitt fravær i Antennevegen ANTENNEVEGEN 1
Besvart 2019-01-10 Punktering av høyre bakdekk Stakkevollvegen : Høyre side av vegen i nordgående retning, rett nedenfor Gimlekrysset (Gimlevegen). 1
Besvart 2019-01-10 Gatelysene er ikke på. Vågvegen 1
Besvart 2019-01-10 Mørkt gatelys HULDERVEGEN 1
Besvart 2019-01-10 Punktert splitter nytt fordekk STAKKEVOLLVEGEN 1
Besvart 2019-01-10 Hull i vegbanen HULDERVEGEN 1
Besvart 2019-01-10 Manglende fartsgrense Stormåsvegen 1
Besvart 2019-01-10 Ødelagt gatelys Huldervegen 1
Besvart 2019-01-10 Mørkt gatelys HULDERVEGEN 1
Besvart 2019-01-10 Mørkt gatelys Straumsvegen 1223
Besvart 2019-01-10 Gatelys virker ikke. Ilderveien 6
Besvart 2019-01-10 Brøytes ikke i gata BLOMLIVEGEN 7