Kartpunkt
Større kart
  • Ny Ny
  • Registrert Registrert
  • Besvart Besvart

Registrerte henvendelser siste 7 dager


Saksliste
StatusDatoHenvendelseAdresse
Ny 2019-02-21 Skifting av pære Klimaveien 68
Ny 2019-02-21 Gatelys Klimavegen Klimavegen 68
Ny 2019-02-21 Smal vei Tennevegen 1
Ny 2019-02-21 brøyting av ny gangvei Th Widdings veg 3
Besvart 2019-02-21 Uoversiktlig kryss veg / sykkelsti Brinkvegen / Langnesvegen 1
Besvart 2019-02-21 Bortkjøring av snø Sørems veg 18
Besvart 2019-02-20 Fotgjengere må ut i vegen langs Stakkevollvegen Stakkevollvegen nord 1
Besvart 2019-02-20 Uoversiktlig utkjøring Stakkevollvegen 1
Besvart 2019-02-20 Parkering langs gata Tomasjordvegen 20
Besvart 2019-02-20 Gang- og sykkelveg fra Njords veg og opp til UNN mangler skilt Njords veg 1
Besvart 2019-02-20 Is med store dype hull. SOLSTRANDVEIEN 1
Besvart 2019-02-20 Veien blir brøytet 3-4 meter fra brøytestikker og i stedet for å brøyte veien i overkant, blir g ... Gabbrovegen 1
Besvart 2019-02-20 Brøyting /skraping av vei turistvegen opp ved siden av Ishavskatedralen 1
Besvart 2019-02-20 Manglende brøyting. Kvamstykket 1
Besvart 2019-02-20 Gatelys ut av drift Midnattsolvegen 2
Besvart 2019-02-19 Vikeplikt i Austadveien/Røstbakken 1
Besvart 2019-02-19 Nedsnødde fotgjengerskilt Tromsøysundvegen 16
Besvart 2019-02-19 Brøyting Evjenveien 31 a
Besvart 2019-02-19 Bort kjøring av snødeponi Tomasjordnes 153
Besvart 2019-02-19 Gangsti fylt opp av snødepot Skriverplassen 2
Besvart 2019-02-19 Lagring av sny i kryss Midtgårdveien 1
Besvart 2019-02-19 Fresing inn på gang- og sykkelvei Gang- og sykkelvei Tverrfobindelsen 1
Besvart 2019-02-18 Ustabilt gatelys Planetvegen 1
Besvart 2019-02-18 Gatelys Planetvegen 1
Besvart 2019-02-18 Snødeponi i kryss Tønsnesveien 1
Besvart 2019-02-18 Gatelys skrur seg av og på. Østersvegen 1
Besvart 2019-02-18 Buss skur Bjørnebekkveien 1
Besvart 2019-02-18 Snødeponi over kum Storvolltunet 20
Besvart 2019-02-18 Nedbrøyting av grøft, for sikt i kryss Nymohagen/kryss storelvbakken 1
Besvart 2019-02-18 Store snøhauger som dekker kryss - ikke godkjent snødeponi Nymohagen/mølnenga (kryss) 1
Besvart 2019-02-18 Farlig brøytekant - sykkelsti Brinkvegen / Langnesvegen 1
Besvart 2019-02-18 Farlig issvull på tak Prestenggata 39B
Besvart 2019-02-17 Mørke gatelys Skjurelv- Ersfjord Fjordvegen 1
Besvart 2019-02-17 Brøyting av fortau til barneskole Nordpolvegen 16
Besvart 2019-02-16 Snødeponi Hamnavegen 50
Besvart 2019-02-16 Manglende brøyting på parkeringsplasser. Verftsgata 1
Besvart 2019-02-16 Skiltet er løst, mangler skruer. Skrangler i vinden. Tryggstad 1, Kvaløya
Besvart 2019-02-16 Alle gatelys borte strekningen Eidkjosen-Ersfjord Fjordvegen 506
Besvart 2019-02-16 Fresing- og fjernig av snø Grimsbyvegen/Kemivegen 1
Besvart 2019-02-16 Dumping av snø på privat tomt Evjenvegen 112
Besvart 2019-02-16 Tømming av snødeponi Løvesvingen 1
Besvart 2019-02-16 Armeringsjern stikker opp i sykkelfelt/fortau/veibane Kirkegårdsveien 16
Besvart 2019-02-15 Manglende brøyting, skade på bil Tomasjordvegen 46
Besvart 2019-02-15 Brøyting og strøing Borgtunveien 1
Besvart 2019-02-15 Manglende samhandling kommune/entreprenør Musegata 1
Besvart 2019-02-15 Flere hull i veibanen Stakkevollveien 1
Besvart 2019-02-15 Lone Ishavsvegen 2
Besvart 2019-02-15 Manglende strøing Mølnenga 23
Besvart 2019-02-15 Ingen strøing i gata. Lite/mangelfull strøing på gangfelt mellom Storvolltunet og Storelva skole Storvolltunet 34
Besvart 2019-02-15 Fotgjengerskilt og fremkommelighet i Tromsøysundveien Tromsøysundveien 16
Ny 2019-02-15 Manglende strøing på fylkesvei 53 Kvannlivegen 17
Besvart 2019-02-15 Tverforbindelse gang og sykkelsti Erling Kjeldsens veg 1
Besvart 2019-02-15 Brøyting av gang felt. Ørnevegen 1
Besvart 2019-02-15 Takk på busskur holder på å rase isammen Storvolltunet 6
Besvart 2019-02-15 Mangelfull strøing av gangvei og busstopp Kantarellvegen 34
Besvart 2019-02-15 Såpeglatte veier Rudivegen 8