Kostingen foregår som normalt med en stor og en liten kostebil.

Bydrift lapper asfalthull og merker gangfelt, piler og sykkelfelt.

Vegmerking skillelinjer venter vi på at entreprenør skal utføre dette.

Bydrift senker kummer før asfaltering.

Resten av mannskap jobber på anlegg med grøfting, autovern, oppsetting av lekeutstyr på skoler.

Det jobbes også med ferdigstillelse av Alfheimparken

 

Drift park nå i sommer:

Sentrum, torg  og sentrumsparker – utplanting og stell  av sommerblomster og staudebed,  gressklipping, beskjæring av trær,  kosting og spyling, søppelhåndtering

Lekeplasser – årskontroll av lekeutstyr/ rep av disse, klipp av gress + div ad hoc

Skoler/ Barnehager – gressklipp og annen nødvendig vedlikehold + div ad hoc

Friluft – gressklipp, søppelhandtering, nedfallstrær mm + div ad hoc

Helse og sosial – gressklipp, beskjæring av trær + div ad hoc