Kartpunkt
Større kart
  • Ny Ny
  • Registrert Registrert
  • Besvart Besvart

Registrerte henvendelser siste 7 dager


Saksliste
StatusDatoHenvendelseAdresse
Ny 2019-05-20 Manglende kosting av Bentsjordveien,skade på kantmur til eiendommen Bentsjordvegen 27
Ny 2019-05-20 Kosting av strøsand Lerkevegen 1
Ny 2019-05-20 Kosting av strøsand Sandskjellvegen 42
Ny 2019-05-20 Skader etter brøyting og graving for fiber Einevegen 34
Ny 2019-05-20 Manglende kosting Tyttebærvegen 7
Besvart 2019-05-20 Kosting av grus fra vinteren Målselvgt 1
Besvart 2019-05-20 Skilt for fotgjengerfelt er skjult og skaper farlige situasjoner Tomasjordvegen 1
Besvart 2019-05-20 Kosting Eidsvollvegen 21
Besvart 2019-05-20 Manglende kosting Håkon den gamles gate 6
Besvart 2019-05-20 Utfylt grøft Turistvegen 97
Besvart 2019-05-20 Hyll i beibanen pver stokkrenne. Oladalveien 28
Besvart 2019-05-20 Kosing Målselvgata 9
Besvart 2019-05-19 Stein flyttet pga brøyting. Tomasjordvegen 217
Besvart 2019-05-19 Skal ikke fortauene i Evjenveien kostes snart? Evjenvegen 131
Besvart 2019-05-19 Fjerning av vinterens strøsand Einevegen 52
Besvart 2019-05-19 Store mengder svevstøv etter bygging av eurospar og blokker Strandvegen 107 tromsø
Besvart 2019-05-19 Snarvei Rubinvegen 15
Besvart 2019-05-19 Ønsker kosting av gate Hansjordnesgata 8
Besvart 2019-05-19 Bardunfeste gatelys Signalvegen 4
Besvart 2019-05-19 Vestregata forran Rådstua, kumlokk slamrer når bilene kjører over Vestregata 1
Besvart 2019-05-19 Søppelbøtter i Skateparken Bodenhoffs veg 2
Besvart 2019-05-19 Knust glass i bussskur Sjøgata 1, 9008 tromsø
Besvart 2019-05-18 Støy av løse kumlokk Krysset Måseveien/Stærveien 1
Besvart 2019-05-18 Kosting av grus Balsfjordgata 1-100
Besvart 2019-05-18 Kosting av vei Alvevegen 9
Besvart 2019-05-18 Dårlig kosting Gabbrovegen 1
Besvart 2019-05-18 Ødelagt autovern Ekornvegen nedenfor der den møter Bevervegen 1
Besvart 2019-05-17 Dårlig veidekke Fagerbakken 1
Besvart 2019-05-17 Austein veien 53
Besvart 2019-05-16 manglende kosting av veg Trudvangvegen 27
Besvart 2019-05-16 kosting av Tomasjordvegen 1- 38 Tomasjordvegen 34
Besvart 2019-05-16 Kosting av Heimdalvegen Heimdalvegen 16
Besvart 2019-05-16 Kosting av Synnavinden Synnavinden 1
Besvart 2019-05-16 Farlig gjenstand fast i bakken Tomasjordvegen 184
Besvart 2019-05-16 Har Tromsø kommune noen strategi mtp alle de som fremdeles kjører rundt med piggdekk? Tromsø 1
Besvart 2019-05-15 Kosting Firkløvervegen 16
Besvart 2019-05-15 Kosting Uranusvegen 5
Besvart 2019-05-15 Asfalten er forsvunnet, kun grus og store hull i vegbanen. Yttergårdveien /Bergheimveien 1
Besvart 2019-05-15 Kosting - fjerning av strøsand Krysset gulengveien/ kræmerveien 1
Besvart 2019-05-15 Ringveien Sør for Solneset skole 1
Besvart 2019-05-15 Halve veibanen er borte Vengsøya 5
Besvart 2019-05-15 Hull i Ringveien etter vinterens arbeid Ringveien 1
Besvart 2019-05-15 Støvsuging Johnsgårdsgata 1
Besvart 2019-05-15 Kosting Kvamstykket 1
Besvart 2019-05-15 Kosting Kvamstykket 6
Besvart 2019-05-15 Undergangen ved Gyllenborg skole Petersborggata/Kirkegårdsveien 1
Besvart 2019-05-15 Ønske om flere søppelkasser langs veien Hansjornesbukta 1
Besvart 2019-05-15 Manglande kosting av stikkveg Heilovegen/Tverrforbindelsen Heilovegen 1
Besvart 2019-05-15 Kosting Sørbotnvegen 1
Besvart 2019-05-15 Manglende kosting Håkon den gamles gate 6
Besvart 2019-05-15 Huldervegen Huldervegen 18-8 9016 Tromsø
Besvart 2019-05-15 Sør for Solneset skole Ringveien 1
Besvart 2019-05-15 Kosting av gater / fortau rundt Kongsbakken og sørover fortauet på siden ved Speiderhuset. Område ... Håkon den Gamles gate 10
Besvart 2019-05-15 Homenet fiber sør-tromsøya 1
Besvart 2019-05-15 Kosting Nøysomheten og Aldor Ingebrigtsen veg sør. Det er direkte trafikkfarlig å kjøre motorsyk ... Nøysomheten 14, 9010 Tromsø
Besvart 2019-05-14 Kosting/spyling Fembøringen 21
Besvart 2019-05-14 Gjenfylte grøfter Kveldrovegen 7, 9007 Tromsø
Besvart 2019-05-14 Kosting Ringveien, Hamna 1
Besvart 2019-05-14 Kosting i Kvamstykket barnehage Kvamstykket 1
Besvart 2019-05-14 Vangberg gravlund Vangberg 1
Besvart 2019-05-14 Fartsdumper Barduvegen 19
Besvart 2019-05-14 Støvsuging Idrettsveien og Jonsgårdsgate 1
Besvart 2019-05-14 Kosting av gangfelt Ringveien 1
Ny 2019-05-14 Tilgrising av langnesbakken Langnesveien 1
Besvart 2019-05-14 Manglende gatefeiing Simen Workinnsvei/Bregnevegen Bregnevegen 20
Besvart 2019-05-14 Skarpt hull hele veibanen. Oladalvegen 20
Besvart 2019-05-14 Mange slaghull og manglende asfalt etter fjorårets gravearbeid Ringveien, Hamna sør 1
Besvart 2019-05-14 Halvveis kosting Gulengvegen 8
Ny 2019-05-14 Steinnes Tønsvikvegen 1
Besvart 2019-05-14 Oppfølging av sak#57124 Åslivegen 43
Besvart 2019-05-14 Kum stikker farlig høyt opp fra sykkelstien Åslivegen/Trollringen 1
Besvart 2019-05-14 Kosting Kokkveien 1
Besvart 2019-05-13 Kosting av vei/fortau Ishavsvegen 45
Besvart 2019-05-13 Kosting av vei. Det ser ut som en side av gaten er kostet og deler av fortau. Fint om dere tar begge ... Jonas Lies gate 27