Tromsø kommune

Ulovlig parkering på gangvei

Trafikkskilt
2018-04-15 13:29 (#48580)
Registrert Registrert

Adresse: 1
Kart


Askeladdsvingen/rødhettestien
I nedre del av gangvei mangler gangveiskilt, dette fører til at beboere i rødhettestien 2 og 3 parkerer her. Uoversiktlig og trafikkfarlig område som er til sjenanse for myke trafikanter.