Tromsø kommune

Sårt behov for gangfelt på Strandvegen

Fortau/gangstier
2018-04-16 14:49 (#48619)
Registrert Registrert

Adresse: Strandvegen 100E
Kart (69.638049, 18.935163999999986)


Rute 33/34 har to bussholdeplasser her, Solbakken. Siden det er ekstremt mange nyoppførte (2014-2016) blokker på nedsiden av Strandvegen, er det et enormt behov for et gangfelt for å krysse veien. Sjåfører kjører fort på denne strekningen, og det er uholdbart at det ikke går an å krysse veien trygt. På oversiden (vestsiden) av veien er det heller ikke noe ordentlig busskur, og på vinterstid må man pga snømengden nesten stå ute i veien og vente på buss. Enorm trafikkfarlig krysspunkt på veien!