Tromsø kommune

Økt trafikk i Tønsnesvegen etter endret kjøremønster i Krokvegen/Th.Widdingsv

Trafikkskilt
2018-03-09 22:47 (#47476)
Registrert Registrert

Adresse: Tønsnesvn 1
Kart (69.6477366, 18.997677000000067)


Etter endret kjøremønster i nevnte veier har vi merket økt trafikk i Tønsnesvegen. Dette er en vei som allerede har stor gjennomgangstrafikk - spesielt i rushtiden. Vi som bor her er bekymret for barna våre som går til og fra skolen da fartsgrensen stadig brytes i bakken i Tønsnesvegen.. Enkelte kjører villmann for å komme seg opp bakken. En dag går det galt.

Det observeres også daglig bilister som kommer fra Hans Nilsens vei som skal til skolen og bruker barnehagens og skolens parkeringsplass som snuplass slik at de likevel kan kjøre Th.Widdingsv forbi skolen.