Tromsø kommune

Manglende fortau Stakkevollveien

Fortau/gangstier
2018-04-18 16:12 (#48717)
Besvart Besvart

Adresse: Stakkevollveien 321, 9019 Tromsø
Kart (69.6849774, 19.003444100000024)


Hei!
Henvendte meg for ett år siden men har ikke hørt noe og har heller ikke sett at noe skjer i dette området. Det mangler fortau fra Bunker Oil og bort til Busstoppet som ligger vis à vis Coop Extra. Det er farlig å krysse veien da det ikke er lysregulert. Det er farlig å gå langs veien da det mangler fortau. Ekstra ille på vinteren da de er null plass for gående, slik at vi må gå ute i veibanen. Hvorfor skjer det ikke noe her? Er det planer om utbedring/sikring?
Kommentar fra kommunen:

Hei
Det arbeides nå med revisjon av reguleringsplanen for Breivika havn. Foreløpig plan er å legge om hovedvegen, sette opp støytiltak og bygge sykkelveg med fortau helt fram til Håndverkervegen. Tiltaket er en del av Tenk Tromsø, men planen er avhengig av at vi får en byvekstavtale før den kan gjennomføres. Det er aktuelt for oppstart tidligst høsten 2019 med forbehold om at Tromsø får en byvekstavtale.