Tromsø kommune

Hva jobber Bydrift med for tiden? Klikk her for mer informasjon

Veg
  • Kosting av gater og gangveier
  • Asfaltlapping samt asfaltering etter liste
  • Skilting
  • Gjerdereperasjoner etter vinterens brøyting
  • Anleggsdrift i samarbeid med Byggdrift og Byutvikling Park
Park
  • Sentrumsrydding
  • Klipp parker, friluftsområder og ved kommunale bygg (skoler, barnehager og helseinstitusjoner)
  • Utplanting av sommerblomster, vedlikehold av bed
  • Torgsaker
  • Sikkerhetskontroll og reparasjon ved kommunale lekeplasser