Tromsø kommune

Gjennomgangstrafikk

Fortau/gangstier
2018-07-11 14:43 (#50478)
Besvart Besvart

Adresse: Tussøyvegen 3
Kart (69.64859265091951, 18.89967564600829)


Vedr, gjennomgangstrafikk til de nye boligblokkene på Vangberg.

Etter de nye boligblokkene på Vangberg ble ferdigstilt er trafikken i Tussøyveien økt med flere hundre prosent. Blokkene på Vangberg har egen adkomstvei på bakken ved Kiwi, men de fleste beboerne bruker Tussøyveien da de finner det enklere av ukjent årsak.

i Reguleringsplanen til området er det ment at Tussøyveien skal stenges for trafikk for alle uten om de som tilhører kvaløyveien 167 og 169.

Tussøyveien har ei farlig utkjøring til Kvaøyveien og må stenges for gjennomgangstrafikk snarest. Tussøyveien er skiltet med fartsgrense på 30 km/t. Inntil stenging er gjort må fartsgrensen settes til maks 15 km/t da veien er smal og mye unger leker i området.

Jeg venter en snarlig tilbakemelding på hvilke tiltalt dere iverksetter og når.
Kommentar fra kommunen:

Hei

Det er fattet vedtak på oppsetting av skilt 522 «Gang- og sykkelveg» nederst i Tussøyvegen.

Skilt 522 «Gang- og sykkelveg» vil gjøre det ulovlig med inn- og utkjøring i henhold til trafikkreglene §4 nr. 1. Det blir kun tillatt med Kjøring til Kvaløyvegen 169 fra Kvaløyvegen, resterende beboere må benytte kryss i sør som sin adkomst. Mangel på snuplass nederst i Tussøyvegen gjør det også nødvendig å tillate utkjøring av post og renovasjon.

Med vennlig hilsen
Regine /byutvikling