Tromsø kommune

Slik gjør du

SMS

Send gatami og din henvendelse til 1963

Skjema

Fyll ut dette skjemaet med mer informasjon.


Søk

Se om en lignende henvendelse allerede er registrert:

Hva er GataMi.no?

Her kan du gi tilbakemelding til Tromsø kommune på problemer i tilknytning kommunale veier eller eiendom, vann eller avløp. Vi kan ikke gi noen garanti for at saker som meldes inn blir utbedret, men det gir oss en bedre oversikt over saker når vi prioriterer i det daglige arbeidet.

Eksempler er hull i veibanen, gatelys som ikke fungerer, parkområder som ikke er ryddet eller problemer med vannet.

Utenom arbeidstid

Er hendelsen akutt – ring umiddelbart en av våre vakttelefoner som er bemannet 24/7:

  • Eiendom tlf. 482 59 270 (kommunale bygninger)
  • Bydrift  tlf. 970 10 200 (kommunale veger og overflatevann)
  • Vann og avløp tlf. 970 09 010 (avløp og drikkevann)

Ved brann ring nødnummeret 110.

Hva skjer med din henvendelse?

Etter at vi har registrert din henvendelse, blir saken videresendt til ansvarlig enhet for vurdering. Det er en fordel om du på forhånd har vært mest mulig detaljert slik at våre ansatte har et best mulig vurderingsgrunnlag. Nettstedet er ikke betjent utenom ordinær arbeidstid.

 

Graveportalen

I forbindelse med gravevirksomhet legger vi ut informasjon om alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune på: www.tromso.gravearbeider.no