Tromsø kommune

Farlig skolevei - biltrafikk på gangvei

Fortau/gangstier
2018-10-22 21:18 (#52328)
Besvart Besvart

Adresse: Stærvegen 52
Kart (69.68035635097633, 18.938463225192663)


Krysset Ørneveien/gangvei øst for Mortensnes sykehjem brukes som skolevei for mange barn på vei fra Håpet til Mortensnes skole.

Krysset er ikke merket med gangfelt/fortgjengerovergang selv om dette er naturlig krysningspunkt etter at adkomsten til Mortensnes skole ble endret, det er mindre gangtrafikk via tidligere gangvei øverst i Ørnveien.

Gangveien er ikke merket med skilt for at det gangvei, dette til tross for at vei er regulert som gangvei og ikke er bygget som vei. Gangveien er ved flere anledninger observert benyttet som adkomstvei for varetransport til sykehjemmet, men samtidig også flere ganger benyttet som gjennomkjøringsvei for beboere ved Vestre Mortensnes samtidig som den benyttes av skolebarn. Senest i dag måtte flere barn gå ut å grøfta på grunn av biler som kjører ulovlig på gangveien.
Kommentar fra kommunen:

hei - din henvendelse er oversendt il Byutvikling/Trafikk

Med vennlig hilsen Laila Torbergsen, Servicetorget