Tromsø kommune

Bydrift koster fortsatt gater og fortau – dette vil pågå til all strøsand er kostet opp. Det kostes nå både på Fastlandet, Kvaløya og Tromsøya.