Tromsø kommune

Hva jobber Bydrift med for tiden? Klikk her for mer informasjon

Vei
- Kosting av gater/gangveier
- Asfaltlapping rundt om / Asfaltering etter liste
- Skilting
- Gjerdereperasjoner etter vinterens brøyting
- Anleggsdrift, i samarbeid med Byggdrift og Byutvikling Park
+ mye ad hoc
Park
- Sentrumsrydding
- Klipp parker, friluftsområder og ved kom. Bygg ( skoler, barnehager og helseinstitusjoner )
- Utplanting av sommerblomster, vedlikehold av bed
- Torgsaker
- Sikkerhetskontroll + Reparasjon ved  kom. lekeplasser
+ mye ad hoc