Tromsø kommune

Alle henvendelser

Kartpunkt
Større kart
  • Ny Ny
  • Registrert Registrert
Søk:

Registrerte henvendelser siste 7 dager

Saksliste
StatusDatoHenvendelseAdresse
Registrert 2018-04-19 test Winston Churchills Veg 84
Registrert 2018-04-18 kosting av veier johan jensens gate Rektor Horsts gate 11
Registrert 2018-04-18 Trafikklys Petersborggata 52
Registrert 2018-04-18 Manglende fortau Stakkevollveien Stakkevollveien 321, 9019 Tromsø
Registrert 2018-04-18 Kosting av bakker i Rundvannet borettslag Rundvannet 13
Registrert 2018-04-18 Hull i vegbanen Bernhard Hansens Veg 10
Registrert 2018-04-18 Hull i vegbanen trafikkfarlig Askeladdsvingen Askeladdsvingen/rett opp fra Dramsvegen 1
Registrert 2018-04-17 20 cm dypt hull i vegbanen Winston Churchills veg 53
Registrert 2018-04-17 Fresing på ganfelt Trollringen 5-25
Registrert 2018-04-17 Grunnen raser ut ved kai/hovedinngang Tomasjordnes 144
Registrert 2018-04-17 Skilting og fardsdump sommerlystvegen 1
Registrert 2018-04-17 Is, sørpe, vann og dype hjulspor perstien 1
Registrert 2018-04-17 Fjerne snø i så overflatevann renner ned i grøft og kummer, ikkje ned i kjelleren vår. Tomasjordvegen 206
Registrert 2018-04-17 Kosting av. Strøgrus Målselvgt 20
Registrert 2018-04-17 Snøskavel stenger tursti Renseanlegget Hamna,Ringveien 1
Registrert 2018-04-16 Krav om fartsdump Gitta Jønssonsvei 19
Registrert 2018-04-16 Kum for Vann Prost Schielderups gt 7
Registrert 2018-04-16 Hensetting av søppel på offentlig grunn Søndre tolbodgate 2 (?)
Registrert 2018-04-16 Byggesøppel utenfor The Edge The Edge, Kaigata 1
Registrert 2018-04-16 Sårt behov for gangfelt på Strandvegen Strandvegen 100E
Registrert 2018-04-16 STØY FRA BYGGEPLASS/VERFTET Tromsø sentrum 1
Registrert 2018-04-16 Tett sluk mellom hovedvei og adkomstvei vis æ vis Eurospar, Kvaløysletta. Vann renner over veien o ... Eidvehgen 98
Registrert 2018-04-16 Mørkt hele Solstrandvegen 1
Registrert 2018-04-15 Ulovlig parkering på gangvei 1
Registrert 2018-04-14 Manglende brøyting Rødhettestien 1,3 og 5
Registrert 2018-04-14 Tett sluk inn til kumm forårsaker oversvømmelse på vei Conrad Holmboesvei 79/73
Registrert 2018-04-14 Busker som stikker ut i veien 1
Registrert 2018-04-14 tett sluk 1
Registrert 2018-04-13 Fastlandet-Gammelgård Fastlandet - solstrandvegen, sommarfjøsvegen 1
Registrert 2018-04-13 Fastlandet-Gammelgård Fastlandet - solstrandvegen, sommarfjøsvegen 1
Registrert 2018-04-13 Farlig byggavfall, helseskadelig 1
Registrert 2018-04-13 Tett kum 1
Registrert 2018-04-13 Bekkevoldveien og Senjaveien 1
Registrert 2018-04-13 Tømming av snødeponi Finnsetervegen 1
Registrert 2018-04-13 Tett kum, drenering 1
Registrert 2018-04-13 Tett kum, drenering 1
Registrert 2018-04-13 Dype spor og masse sørpe Perstien 1
Registrert 2018-04-13 Snødeponi må tømmes Friggs veg 11
Registrert 2018-04-13 Vann- Frosset kumme 1
Registrert 2018-04-13 Meget høy brøytekant i kryss 1
Registrert 2018-04-13 Overfylt snødepot Mølnega 1
Registrert 2018-04-12 Signalvegen må skrapes! Signalvegen 1
Registrert 2018-04-12 Dårlig brøyting Kvannlivegen 1
Registrert 2018-04-12 Snødeponi friareal Sørvollvegen 1
Registrert 2018-04-12 Svømmebasseng i gata utenfor Åsvegen 60 Åsvegen 60
Registrert 2018-04-12 Må skrapes 1
Ny 2018-04-12 Snødeponi på friareal Solstrandv 2a
Registrert 2018-04-12 Masse snøsørpe i veibanen Redervegen og Jungmannsvegen 1
Registrert 2018-04-12 Mye vann i gata Hjalmar Johansens gate 21
Registrert 2018-04-12 Etterlatte stygge hull i vegbanen Krysset hans Nilsens veg og Tønsnes vegen 1
Registrert 2018-04-12 Alvorlige mengder snø i veibanen 1
Registrert 2018-04-12 Tett sluk Storbakkevegen 31/33