Tromsø kommune

Alle henvendelser

Kartpunkt
Større kart


  • Ny Ny
  • Registrert Registrert
Søk:

Registrerte henvendelser siste 7 dager

Saksliste
StatusDatoHenvendelseAdresse
Ny 2017-11-17 Vannlekarsje Nordpolveien 11
Ny 2017-11-17 trær på gang sykkelstien sydspissen, overgang ved busstopp 1
Registrert 2017-11-17 Manglende gatelys Engenveien 1
Registrert 2017-11-17 Manglende gatelys i øvre del av Turistveien - lys om dagen og mørkt om kvelden! 1
Registrert 2017-11-17 Virker som regel ikke Turistvegen 1
Registrert 2017-11-16 Manglende gatelys Turistvegen 1
Registrert 2017-11-16 Øvre del av turistvegen 1
Registrert 2017-11-16 Sykkelsti Sandnessundbrua 1
Registrert 2017-11-16 Gatelys ved strimmelen og sørover Mellomveien 1
Registrert 2017-11-16 Lampen der virker ikke Innelvveien 201, 9107 Kvaløya
Registrert 2017-11-16 Forlengelse av fortau 1
Registrert 2017-11-16 Farlige hull + manglende gatelys Hulderveien 1
Registrert 2017-11-16 Mangler gatelys i Finnlandsvn.8_10 Finnlandsvn. 10 Kvaløysletta
Registrert 2017-11-16 Brøyting Hamna-Håpet 1
Registrert 2017-11-16 Brøyting fortau Stakkevollveien Stakkevollveien 1
Registrert 2017-11-16 Brøyting fortau Stakkevollveien Stakkevollveien 1
Registrert 2017-11-16 Manglende brøyting Ringvegen 1
Registrert 2017-11-15 Manglende gatelys Nordbotnveien 1
Registrert 2017-11-15 Graving i gata Grønnegata 73
Registrert 2017-11-15 Mørke gatelys fløyveien 8 og nedover Fløyveien, 8
Registrert 2017-11-15 Svært glatt i Doktordalen Nedre Maryborgveg 1
Registrert 2017-11-15 Mørklagt stolpe Kvannlivegen 25B
Registrert 2017-11-14 Gatelys som slår seg av og på, er mest av. Kuttersvingen 10 og 12
Registrert 2017-11-14 Lyktestolpe som ikke fungerer Jonas Lies gate 31
Registrert 2017-11-14 Søppel ved ungergang ved Gyllenborg skole Kirkegårsvegen (undergang sør) 1
Registrert 2017-11-14 Gatelys Gangvei fra Workinnmarka skole til Charlottenlund 1
Registrert 2017-11-14 Gatelys mangler Hulderveien, nederst 2 stk. lys mangler
Registrert 2017-11-13 Gatelys fungerer bare av og til Jens Olsensgt 1
Registrert 2017-11-13 Mørk lyktestolpe granvegen 4 b
Registrert 2017-11-13 Purring for 4. gang. Stort hull midt i vegbanen som blir større Anton Iversens veg 1
Registrert 2017-11-13 Grøfter på tvers av vegbanen HANS NILSENS VEG 1
Registrert 2017-11-13 flere større hull i veibanen Borgtunvegen 1
Registrert 2017-11-13 2 stk defekte lys punkter Hamnavegen 1
Registrert 2017-11-12 Fortau i Borgensvingen Borgensvingen 108-116
Registrert 2017-11-12 Det er veldig mørkt på fangstien mellom Storelva hallen og Storelva skole. Denne veien benyttes my ... Gangsti mellom Storelva hallen og Storelva skole på Syorelva, 9104 Kvaløya